Megistaspis hyorrhina
funnet av Annar Engell og preparert av Magne Høyberget. Lengde ca. 29 cm.
Found by Annar Engell and prepared by Magne Høyberget. Length about 29 cm.
picture
Før preparering. Before preparation starts.
picture
Under preparering During preparation by Magne Høyberget
picture
Etter ferdig preparering. Completed preparation.