Gaver til museet

PalVenn har gjennom årene bidratt til innkjøp av fossiler til museets samlinger og utstillinger, mesteparten i form av gaver til museet. Vi har benyttet fossil-mineral messer, handlet på Internett og utnyttet kontakter for anskaffelse av de fossilene museet ønsket seg.

I tillegg har medlemmene bidratt direkte med egne funn, til utstilinger og publikasjoner.


Gifts to the museum

PalVenn has thru the years supported the museum by aquisitions of fossils to the collections and exhibitions. We have visited public exhibitions, traded on the Internet, and used contacts to aquire the fossils the museum had a wish for.

In addition, PalVenn members have contributed directly from own collections, both to the exhibitions and scientific publications.

 

 

image

Monograptus turriculatus, (Sil.) Checkoslovakia. Gave fra medlem Fritjof Strøm.