Dag 1 / First day
Dag 2 / Second day
Dag 3 / Third day

PalVenn: Siljan i Sverige 26-27/6 1998.

Juvtjärn

picture

picture Blekkspruter (cephalopoder) 
og andre skallrester i fjellveggen.

Cephalopods and other shell 
fragments in the rock wall.

picture Fossiler forekommer i sprekker 
og ganger i kalksteinen (rev?): 
her avmerket med sort strek. 
Jan Ove.


The fossils occur in fissures and 
channels within the limestone 
body (reef?): these are here 
marked with black.

picture Naturlig oljelekkasje fra kalksteinen.


Natural oil seeping from the 
limestone.

picture En trilobitt:
Proetus sp
picture Blekksprut (cephalopode)
picture Samme blekksprut! Kalkspat-
krystaller og olje(!) inni hulrom i 
blekksprutskallet.

The same cephalopode shell 
with calcite crystals and oil(!) 
inside cavities of the shell.

 

picture Harpes costatus
picture Bronteus laticauda
picture Fritjof og Bjørn i Juvtjärn
picture Lunch i Juvtjärn 
(venstre mot høyre)
(left to right)
Fritjof, Xavier, Bjørn, 
Jan Ove, og Toutain jr.
picture "Special Guest Visit"
Yutaro Suzuki besøker PalVenn 
i Juvtjärn. Yutaro arbeider med 
geologien til PhD. i Boda-kalken 
i Siljan-ringen.
picture Bronteus laticauda
picture Kalksteinen går til produksjon 
av Sement. 
T-skjorten til Magne har motiv 
av trilobitter.

The limestone is used for 
cement production.
Note the T-shirt, motifs are 
different trilobites!

picture Hans Arne koker over i solen.

Boiling in the sun.

 

picture Jan Ove med cephalopoder 
i forgrunnen.
picture Stenopareia